"คอยพบกับศูนย์ข้อมูลการเดินรถรูปแบบใหม่ดูง่ายและสะดวกกว่าเดิมเร็ว ๆ นี้ครับ"


 

p11
 
สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ไม่ใช้กับรถตู้โดยสาร)
สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ใช้กับรถตู้โดยสาร)
สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ตัดช่วง กรุงเทพฯ - ปากช่อง)(ไม่ใช้กับรถตู้โดยสาร)
สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ตัดช่วง กรุงเทพฯ - ปากช่อง)(ใช้กับรถตู้โดยสาร)
สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ตัดช่วง กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี) - นครราชสีมา)(ไม่ใช้กับรถตู้โดยสาร)
สายที่ 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ตัดช่วง กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี) - นครราชสีมา)(ใช้กับรถตู้โดยสาร)
สายที่ 108 ลพบุรี - นครราชสีมา (1)
สายที่ 108 ลพบุรี - นครราชสีมา (2)
สายที่ 201 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา (1)
สายที่ 201 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา (2)

 

MAP THAILAND2

(คลิกที่รูปเพื่อกลับสู่หน้าตารางเวลาเดินรถระหว่างจังหวัด)

 

-->