"คอยพบกับศูนย์ข้อมูลการเดินรถรูปแบบใหม่ดูง่ายและสะดวกกว่าเดิมเร็ว ๆ นี้ครับ"


 

สวัสดีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ทุกท่าน เว็บไซด์นี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556  เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้านข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางและการเชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ นั้น

                        ผมขอเรียว่าเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการเดินรถโดยสารประจำทางสระบุรี ที่ท่านใช้บริการอยู่นี้กำลังจะถูกปรับปรุงใหม่ ให้ดียิ่งขึ้น และขอแนะนำ APP ที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวก สบาย ของประชาชนจำนวน 4 APP  ดังนี้

                        1. DLT eForm  iFound เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการติดต่อราชการ พร้อมดาวส์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

                        2. DLT GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเร็วรถที่ตนเองนั่ง  ร้องเรียน และแจ้งเหตุ

                        3. Taxi OK เพื่อใช้ในการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่

                        4. Smart Bus Terminal เพื่อใช้ในการตรวจสอบรถที่จะเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

 

 

-->