"คอยพบกับศูนย์ข้อมูลการเดินรถรูปแบบใหม่ดูง่ายและสะดวกกว่าเดิมเร็ว ๆ นี้ครับ"


 

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์นายท่า ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี

ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ นายท่า

สาย

คุณรุณ  092-7983643

5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู

(เสาที่ 7)

28  กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ

 

29 กรุงเทพฯ - เลย

 

9903 กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ, กรุงเทพฯ - หนองบัวระเหว

นายสมชาย  อุ่นที

4 กรุงเทพฯ - กันทรลักษณ์

นายเกริกเกียรติ  คำพันธุ์

34 กรุงเทพฯ - บ้านแพง

089-4143948

26 กรุงเทพฯ – นครพนม

087-7544227

98 กรุงเทพฯ – อุบล

(เสาที่ 4)

930 กรุงเทพฯ – อุดร - นครพนม

 

944 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี

.สหพันธ์ทัวร์ จก. (สระบุรี)

24 กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด

คุณปรีชา 086-1304486

927 กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

089-9494114 (ลุงแสวง)

121 นครราชสีมา – นครสวรรค์

036-231955

816 นครราชสีมา – หัวหิน

036-231955

832 อุบลราชธานี – ภูเก็ต

082-7196263

838 กาญจนบุรี - หนองคาย

บริษัท 407 พัฒนา จำกัด

5 กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ (น้ำโสม)

คุณยุพิน 081-4080033

22 กรุงเทพฯ – อุดรธานี

 

23 กรุงเทพฯ – หนองคาย

 

33 กรุงเทพฯ - บ้านแพง

 

97 กรุงเทพฯ – พังโคน

 

933 กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่

หจก. มวลชนขนส่ง

104 สระบุรี - ลพบุรี

คุณเล็ก(หญิง) 091-1207199

 

รถร่วม

 

คุณเล็ก(ชาย) 085-9746853

 

. นครชัยแอร์ จก.

659 เชียงใหม่ - ระยอง

ดาบศักดิ์ 036-315991

660 ระยอง - เชียงราย

ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ นายท่า

สาย

นางจริญ ถาวรเจริญ

089-0810440

4 กรุงเทพฯ – ประโคนชัย – ปราสาท – สังขะ – ขุขันธ์ – กันทรลักษณ์ – น้ำยืน – นาจะหลวย – บุญฑริก (ม.4 ข)

นายเก้าแสน ถาวรเจริญ

085-9955304

7 กรุงเทพฯ – อุบล – พิบูล – ช่องแม็ก (ม. 4 ข)

นางบังอร (ปุ๋ย) อินสระ

092-5899906

20 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น (ม. 4 ข)

 

22 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดร (ป.2)

 

23 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดร – หนองคาย (ป.2)

 

31 กรุงเทพฯ – สุรินทร์ (ม.4 ข)

 

98 กรุงเทพฯ – ประโคนชัย – ปราสาท – สังขะ – ขุขันธ์ - กันทรลักษณ์ – วารินทร์ชำราบ – อุบลราชธานี (ม.4 ข)

 

784 ขอนแก่น – มัญจาคีรี – เพชรบูรณ์ – ประจวบ – ชุมพร – สุราษฏร์ธานี – ภูเก็ต (ม.1 ก.)

 

816 นครราชสีมา – หัวหิน

 

928 กรุงเทพฯ – พยัคฆ์ – เกษตร – สุวรรณ – ยโสธร – อำนาจเจริญ – เลิงนกทา – นิคมคำสร้อย - มุกดาหาร

 

933 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดร – ท่าบ่อ – ศรีเชียงใหม่ – อ.สังคม (ม.1 และ ม.4 ข)

 

940 กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ (ม. 1 ข)

 

947 กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีษะเกษ – อุบล (ม.1 ข)

คุณวิทย์ 080-8025296

323 สระบุรี - นครนายก

ต้อย 089-2370862

102 สระบุรี - ปราจีนบุรี

บขส. สระบุรี (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

 

036-230676

 

ข้อมูล ณ เมษายน 2557

กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี

-->