"คอยพบกับศูนย์ข้อมูลการเดินรถรูปแบบใหม่ดูง่ายและสะดวกกว่าเดิมเร็ว ๆ นี้ครับ"


 

อัตราค่าโดยสาร

 

 สายที่ 2  - โรงเรียนวัดท่าวัว - วัดหนองบัว คลิก
 สายที่ 3 - หมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง - โรงเรียนวัดท่าวัว คลิก
 สายที่ 4 - รอบเมืองสระบุรี คลิก
 สายที่ 5 - กองรักษาการศูนย์การทหารม้า - วัดบ้านบึง คลิก
 สายที่ 6 - จังหวัดทหารบกสระบุรี - วัดบ้านบึง คลิก
 สายที่ 7 - หน้ากรมทหารม้าที่ 4 -การเคหะชุมชนสระบุรี คลิก
 สายที่ 8 - หมู่บ้านจัดสรรหมู่ที่ 3 - วัดป่าสัก คลิก

 

 สายที่ 4 - กรุงเทพฯ - กันทรลักษณ์
  - กรุงเทพฯ - บุณฑริก, กรุงเทพฯ - กันทรลักษณ์
 สายที่ 5 - กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - ศรีเชียงใหม่
  กรุงเทพฯ - สุวรรณคูหา,
  กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู,
  กรุงเทพฯ - สังคม, กรุงเทพฯ - นาวัง
  - กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู
  - กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - ศรีเชียงใหม่,
  กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ - นาวัง, กรุงเทพฯ - น้ำโสม
 สายที่ 11  กรุงเทพ - สิงห์บุรี
 สายที่ 12 - กรุงเทพฯ - ลพบุรี
  - กรุงเทพฯ - บ้านเบิก - ลพบุรี
  - กรุงเทพฯ - มหาราช - ลพบุรี
  - กรุงเทพฯ - พระพุทธบาท
 สายที่ 14 - กรุงเทพฯ - ภูเรือ, กรุงเทพฯ - หล่มสัก,
  กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์, กรุงเทพฯ - ลำนารายณ์,
  กรุงเทพฯ - หนองบัวแดง
  - กรุงเทพฯ - หล่มสัก, กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์,
  กรุงเทพฯ - ลำนารายณ์, กรุงเทพฯ - วังโป่ง
  - กรุงเทพฯ - วิเชียรบุรี
  - กรุงเทพฯ - ท่าหลวง - ชัยบาดาล (ลำนารายณ์)
  - กรุงเทพฯ - วังม่วง
 สายที่ 20 - กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
  - กรุงเทพฯ - ขอนแก่น (รถด่วน)
  - กรุงเทพฯ - ขอนแก่น, กรุงเทพฯ - มัญจาคีรี - ขอนแก่น
 สายที่ 21 - กรุงเทพฯ - ปากช่อง, กรุงเทพฯ - ปักธงชัย,
  กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (วันจันทร์-พฤหัสบดี),
  กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (วันศุกร์-วันอาทิตย์)
  - กรุงเทพฯ - นครราชสีมา
  - กรุงเทพฯ - ปากช่อง
  - กรุงเทพฯ - ปักธงชัย
  - กรุงเทพฯ - แก่งคอย
  - กรุงเทพฯ - มวกเหล็ก
  - กรุงเทพฯ - นครราชสีมา, กรุงเทพฯ - ปากช่อง
 สายที่ 22 - กรุงเทพฯ - อุดรธานี
 สายที่ 23 - กรุงเทพฯ - หนองคาย
 สายที่ 24 - กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด, กรุงเทพฯ - อาจสามารถ,
  กรุงเทพฯ - เมืองสรวง,
  กรุงเทพฯ - จตุรพัตรพิมาน,
  กรุงเทพฯ - นาเชือก,
  กรุงเทพฯ - ดอนตาล
  - กรุงเทพฯ - ดอนตาล,
   กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด, กรุงเทพฯ - เมยวดี
   - กรุงเทพฯ - ดอนตาล,
   กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด, กรุงเทพฯ - เลิงนกทา
   - กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด
   - กรุงเทพฯ - จตุรพักตรพิมาน
   - กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด (รถด่วน)
   - กรุงเทพฯ - ดอนตาล, กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด
 สายที่ 25  - กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี,
   กรุงเทพฯ - เสลภูมิ, กรุงเทพฯ - ม่วงสามสิบ
   - กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ - ม่วงสามสิบ
   - กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ - ม่วงสามสิบ
 สายที่ 26  - กรุงเทพฯ - นครพนม
   - กรุงเทพฯ - นครพนม, กรุงเทพฯ - ศรีสงคราม
 สายที่ 27  - กรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร,
   กรุงเทพฯ - ธาตุพนม, กรุงเทพฯ - สกลนคร
   - กรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร,
   กรุงเทพฯ - ธาตุพนม
   กรุงเทพฯ - สกลนคร, กรุงเทพฯ - นาถ่อน
 สายที่ 28  - กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ, กรุงเทพฯ - บำเหน็จณรงค์
   - กรุงเทพฯ - บำเหน็จณรงค์
   - กรุงเทพฯ - บ้านเพชร
 สายที่ 29  - กรุงเทพฯ - เลย, กรุงเทพฯ - เชียงคาน
   - กรุงเทพฯ - เลย, กรุงเทพฯ - ชุมแพ,
   กรุงเทพฯ - ผาขาว - เลย, กรุงเทพฯ - เชียงคาน,
   กรุงเทพฯ - คอนสรรค์ - ภูเขียว,
   กรุงเทพฯ - ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์,
   กรุงเทพฯ - ภูกระดึง - เลย,
   กรุงเทพฯ - นาด้วงกรุงเทพฯ - ภูหลวง
   - กรุงเทพฯ - ปากชม, กรุงเทพฯ - เลย,
   กรุงเทพฯ - ชุมแพกรุงเทพฯ - เลย - ท่าลี่,
   กรุงเทพฯ - ผาขาว - เลย, กรุงเทพฯเชียงคาน,
   กรุงเทพฯ - คอนสวรรค์ - ภูเขียว,
   กรุงเทพฯชุมแพ - ภูผาม่าน,
   กรุงเทพฯ - ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์,
   กรุงเทพฯ - ภูกระดึง - เลย, กรุงเทพฯ - นาด้วง,
   กรุงเทพฯ - ภูหลวง
 สายที่ 30  - กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์
 สายที่ 31  - กรุงเทพฯ - สุรินทร์, กรุงเทพฯ - กาบเชิง
   - กรุงเทพฯ - โชคชัย
   - กรุงเทพฯ - สุรินทร์
 สายที่ 32  - กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์,
   กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
 สายที่ 33  - กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง
   - กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง, กรุงเทพฯ - วานรนิวาส
 สายที่ 34  - กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง
 สายที่ 86  - กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม
 สายที่ 97  - กรุงเทพฯ - พังโคน, กรุงเทพฯ - สว่างแดนดิน - บ้านม่วง
 สายที่ 98  - กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (ข)
 สายที่ 904  - กรุงเทพฯ - สระบุรี
 สายที่ 919  - กรุงเทพฯ - บ้านหมี่
   - กรุงเทพฯ - บ้านหมี่ - หนองม่วง
 สายที่ 926  - กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ
 สายที่ 927  - กรุงเทพฯ - มุกดาหาร, กรุงเทพฯ - กุฉินารายณ์,
   กรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉินารายณ์, กรุงเทพฯ - นาคู
   - กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
 สายที่ 929  - กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ - โพธิ์ไทร, กรุงเทพฯ - เขมราฐ
   - กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ - โพธิ์ไทร
   - กรุงเทพฯ - อำนาจเจิรญ - โพธิ์ไทร, กรุงเทพฯ - ชานุมาน,
   - กรุงเทพฯ - กุดข้าวปุ้น, กรุงเทพฯ - เขมราฐ,
   กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ
 สายที่ 930  - กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม
 สายที่ 931  - กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี
   - กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี,
   กรุงเทพฯ - มหาชนะชัย - ยางชุมน้อย
 สายที่ 932  - กรุงเทพฯ - มหาสารคาม
   - กรุงเทพฯ - แกดำ
 สายที่ 933  - กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่, กรุงเทพฯ - ท่าบ่อ
 สายที่ 936  - กรุงเทพฯ - จักราช - บุรีรัมย์
   - กรุงเทพฯ - จักราช - บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ - หนองหงส์ - บุรีรัมย์
 สายที่ 942  - กรุงเทพฯ - ยางชุมน้อย, กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ
 สายที่ 944  - กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ - สนมบึงบูรพ์
   - กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ - รัตนบุรี,
   กรุงเทพฯ - สนม - บึงบูรพ์
 สายที่ 968  - กรุงเทพฯ - ยโสธร
 สายที่ 9903   - กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ, กรุงเทพฯ - หนองบัวระเหว
 

 - กรุงเทพฯ - เทพสถิต

 

 สายที่ 102 - สระบุรี - ปราจีนบุรี
 สายที่ 104 - สระบุรี - ลพบุรี
  - สระบุรี - ลพบุรี
  - ลพบุรี - พระพุทธบาท
 สายที่ 108 - ลพบุรี - นครราชสีมา
 สายที่ 138 - เพชรบูรณ์ - สระบุรี, เพชรบูรณ์ - ลำนารายณ์,
  หล่มสัก - ลพบุรี, เพชรบูรณ์ - ลพบุรี,
  ศรีเทพ - ลพบุรี, ศรีเทพ - สระบุรี
  - หล่มสัก - พัทยา - ระยอง, หล่มสัก - ชลบุรี - ระยอง
 สายที่ 162 - สระบุรี - หล่มสัก
 สายที่ 201  - พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา
 สายที่ 202  - มวกเหล็ก - ปากช่อง
 สายที่ 323  - นครนายก - สระบุรี
   - นครนายก - อำเภอวิหารแดง
   - นครนายก - บ้านพริก
 สายที่ 341  - สระบุรี - จันทบุรี
   - สระบุรี - กบินทร์บุรี
 สายที่ 358  - สระบุรี - พระนครศรีอยุธยา
 สายที่ 464  - สุพรรณบุรี - สระบุรี
   - สระบุรี - บ้านท่าหลวง
 สายที่ 572  - นครราชสีมา - นครสวรรค์ - พิษณุโลก
 สายที่ 601  - ลพบุรี - วังม่วง
 สายที่ 659  - เชียงใหม่ - ระยอง
   - เชียงใหม่ - ระยอง (มอเตอร์เวย์),
   เชียงใหม่ - ตากระยอง (มอเตอร์เวย์),
   เชียงใหม่ - ตาก - พัทยา (มอเตอร์เวย์)
 สายที่ 660  - ระยอง - แม่สาย
   - ระยอง - นครสวรรค์ - เชียงราย,  
   ระยอง - ตาก - เชียงราย,
   ระยอง - พิษณุโลก - น่าน
 สายที่ 784  - ภูเก็ต - ขอนแก่น
 สายที่ 816  - นครราชสีมา - หัวหิน
 สายที่ 832  - อุบลราชธานี - ภูเก็ต
 สายที่ 838  - หนองคาย - กาญจนบุรี

 

สายที่ 1021 - สระบุรี - มวกเหล็ก คลิก
สายที่ 1023 - สระบุรี - หนองแซง (ข) คลิก
สายที่ 1023 - สระบุรี - หนองแซง (ข) ช่วง สระบุรี - โรงทอกระสอบ คลิก
สายที่ 1024 - สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ คลิก
สายที่ 1024 - สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ ช่วง สระบุรี - บ้านชุ้ง คลิก
สายที่ 1024 - สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ ช่วง สระบุรี - วัดบำเพ็ญพรต คลิก
สายที่ 1024 - สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ ช่วง สระบุรี - วัดเขตสว่าง คลิก
สายที่ 1028 - สระบุรี - หนองแซง (ก) คลิก
สายที่ 1029 - สระบุรี - วิหารแดง คลิก
สายที่ 1030 - พระพุทธบาท - วัดสุวณุณคีรีบ้านกลับเก่า คลิก
สายที่ 2150 - สระบุรี - บ้านโคกกรุง คลิก
สายที่ 2155 - แก่งคอย - ชะอม คลิก
สายที่ 2155 - แก่งคอย - ชะอม ช่วง แก่งคอย - ชำผักแพว คลิก
สายที่ 2156 - มวกเหล็ก - พรานชนะ คลิก
สายที่ 2181 - แก่งคอย - ดอนพุด คลิก
สายที่ 2211 - สระบุรี -แก่งคอย (ข) คลิก
สายที่ 2214 - วิหารแดง - หนองหมู คลิก
สายที่ 2230 - สระบุรี - หน้าพระลาน คลิก
สายที่ 2287 - สระบุรี - วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย คลิก
สายที่ 2341 - มวกเหล็ก - บ้านหนองผักหนอก คลิก
สายที่ 2341 - มวกเหล็ก - บ้านหนองผักหนอก ช่วง มวกเหล็ก - บ้านหนองจอก คลิก
สายที่ 2348 - แก่งคอย - โรงเรียนวัดโป่งมงคล คลิก
สายที่ 2357 - สระบุรี - บ้านซับน้อยเหนือ คลิก
สายที่ 2360 - สระบุรี - บ้านเอื้ออาทรหนองแค 2 - หนองแค คลิก
สายที่ 2596 - สระบุรี - หนองแค คลิก
สายที่ 6149 - สระบุรี - วัดบัวลอย คลิก
สายที่ 6149 - สระบุรี - วัดบัวลอย ช่วง สระบุรี - หนองโน - หนองแซง คลิก
สายที่ 6150 - สระบุรี - หินดาด คลิก
สายที่ 6156 - พระพุทธบาท - พุแค คลิก
สายที่ 6166 - แก่งคอย - บ้านท่าสบก คลิก

 

 สายที่ 14001 - วัดแก่งคอย - สามแยกบ้านป่าใต้ คลิก
 สายที่ 14029 - แก่งคอย - ถ้ำโพธิสัตว์ คลิก
 สายที่ 14032 - แก่งคอย - สวนป่าโป่งก้อนเส้า คลิก
 สายที่ 14034 - ตลาดนิคมพระพุทธบาท - สถานีรถไฟเขาสูง คลิก
 สายที่ 14038 - แก่งคอย - หินซ้อน คลิก
 สายที่ 14042 - ตลาดนิคมพระพุทธบาท - บ้านเขาวง คลิก
 สายที่ 14046 - สถานีรถไฟหินดาด - ตลาดหน้าพระลาน คลิก
 สายที่ 14051 - ตลาดสืบศิริ - พระพุทธฉาย - หมู่บ้านป่าไม้ คลิก
 สายที่ 14053 - ตลาดหนองโดน - ตลอดดอนพุด คลิก
 สายที่ 14055 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร - หมู่บ้านท่าเยี่ยม คลิก

 

 

-->