ขนส่งจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสมพร สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report) โดยการเข้าตรวจประเมินจังหวัดสระบุรี ผ่านทางเครือข่าย (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

- 30/07/2020
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ