ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว วันที่
14 สขจ.สบ.ขอแจ้งให้ทราบว่าได้เตรียมรถใหม่ไว้บริการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 30/07/2020
15 ขนส่งจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 30/07/2020
16 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีกำลังดำเนินการปรับปรุงทางเข้าสำนักงานให้มีความลาดชันลดลง 29/08/2020
17 บริษัท เอสบี ทรานสิท จำกัด ได้สนใจลงทุนเดินรถโดยจะนำรถโดยสารไฟฟ้า ปรับอากาศมาให้บริการ 26/04/2021
18 ขนส่งจังหวัดสระบุรีทดสอบระบบเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถฯ ระยะที่ ๒ (Smart Bus II) 26/04/2021
19 ขนส่งจังหวัดสระบุรีทดสอบระบบเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถฯ ระยะที่ ๒ (Smart Bus II) 26/04/2021
20 ขนส่งจังหวัดสระบุรีจดทะเบียนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (พลังงานไฟฟ้า) ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถฯ ระยะที่ ๒ (Smart Bus II) 26/04/2021
21 บริการใหม่จากทรูมันนี่ วอลเล็ท ชาวจังหวัดสระบุรีสามารถจ่ายค่าโดยสาร Smart Bus สระบุรี สาย 9 ผ่านแอป ได้แล้ว !! 07/06/2021
23 ขนส่งสระบุรีประชุมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางรถหมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสระบุรี 20/09/2021
24 ขนส่งสระบุรีประชุมซักซ้อมการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเดินรถให้แก่เจ้าหน้าที่ขนส่ง และผู้ประกอบการรถหมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสระบุรี 22/09/2021
26 ประกาศ ! รายละเอียดตารางการเดินรถจากสถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี - อำเภอแก่งคอย - สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 20/01/2022
27 ขนส่งจังหวัดสระบุรี นำเสนอผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการนำร่องยกระดับคุณภาพ การเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2 (Smart Bus II) 04/08/2022
28 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ขนส่งพร้อมผู้ประกอบการขนส่ง ในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งอัจฉริยะในเมืองสระบุรี 12/05/2023
29 ขนส่งจังหวัดสระบุรี กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการเดินรถโดยสาร สายที่ 2596 สระบุรี-หนองแค 26/05/2023
30 ขนส่งสระบุรีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนรถสายหนองแค 30/05/2023
31 ขนส่งสระบุรีเชิญชวน ใช้ป้ายสระบุรี ภาษีพัฒนาสระบุรี และพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีคุณภาพ 31/05/2023
32 ขนส่งสระบุรีตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียน 01/06/2023
33 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 20/07/2023
34 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กษ 24/07/2023
35 ขนส่งสระบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และรองปลัดกระทรวงคมนาคม 17/08/2023
36 ขนส่งจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการเดินรถ สายสระบุรี-หนองแค ร่วมกับ ส.ส.สระบุรี เขต3 พรรคภูมิใจไทย และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค 29/08/2023
37 ขนส่งสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 21/09/2023
39 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีขอประชาสัมพันธ์การเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี สายที่ 2 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - วัดหนองบัว สายที่ 9 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี 27/11/2023
40 ขนส่งจังหวัดสระบุรี ตั้งด่านตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และตรวจรถควันดำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง 19/12/2023
41 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด ผก สระบุรี 08/02/2024
42 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22/02/2024
43 เปิดรับคำขอ การขอรับจัดสรรเงิน กปถ. เพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายในจังหวัดสระบุรี 13/05/2024
44 คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี (อจร.สบ) เห็นชอบให้ว่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ 15/05/2024