ขนส่งจังหวัดสระบุรี กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการเดินรถโดยสาร สายที่ 2596 สระบุรี-หนองแค

              นายสุชัย  เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง Facebook เพจหนองแคมีดี (รักษ์หนองแค) กรณีรถเมล์หนองแค-สระบุรี จัดการเดินรถ  ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก นั้น       

               นายสุชัย  เลยะกุล กล่าวว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีได้ตรวจสอบข้อมูลการจัดการเดินรถในเส้นทาง สระบุรี-หนองแค แล้ว ปรากฏว่า ผู้ประกอบการขนส่งมีการจัดการเดินรถเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทั้งจำนวนรถและจำนวนเที่ยว โดยกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่สามารถจัดการเดินรถในบางเที่ยวหรือในบางช่วงเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการของประชาชนได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการน้อย ไม่คุ้มค่าการลงทุน ประกอบกับยังไม่มีระบบสนับสนุนจากภาครัฐเหมือนในต่างประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีจึงได้เชิญผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงมีมติให้มีการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการเดินรถสายที่ 2596 สระบุรี – หนองแค ดังนี้

               1. การเดินทางด้วยรถเมล์หนองแค-สระบุรี ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถในเส้นทางสาย 2596 ผ่านทาง www.bussaraburi.com กลุ่มไลน์ “สาย2596 สระบุรี-หนองแค” และป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เพื่อให้สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวได้ตามเวลาที่กำหนด

               2. กรณีผู้โดยสารจากสระบุรีไปหนองแครายใดไม่สามารถใช้บริการรถเมล์หนองแคได้ทันตามเวลาที่กำหนด ขอให้ติดต่อนายสถานีขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

             นายสุชัย  เลยะกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวก จากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- 26/05/2023
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ