ขนส่งสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสุชัย  เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวนุชกร สายแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้แทนโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์สุชา คำนูญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และนางบัวศรี หล่าบรรเทา หัวหน้างานกายอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้แก่ผู้พิการที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย
ณ ห้องศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี

- 21/09/2023
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสารวันที่สร้าง
doc_650badeef3cb7.pdf21/09/2023