สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีขอประชาสัมพันธ์การเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี สายที่ 2 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - วัดหนองบัว สายที่ 9 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี