ขนส่งสระบุรีตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียน

ขนส่งสระบุรีตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. นายสุชัย  เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวนุชกร สายแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยชุดผู้ตรวจการขนส่ง บูรณาการร่วมกับตำรวจ สภ.มวกเหล็ก ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
       - ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  จำนวน 5 คัน  พบผู้กระทำผิด จำนวน 2 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 2 ราย 
       - ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  จำนวน 20 คัน  พบผู้กระทำผิด จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย และให้คำแนะนำในการขออนุญาตใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน จำนวน 18 ราย

- 01/06/2023
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ