บริษัท เอสบี ทรานสิท จำกัด ได้สนใจลงทุนเดินรถโดยจะนำรถโดยสารไฟฟ้า ปรับอากาศมาให้บริการ

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีได้เปิดรับคำขอให้ผู้สนใจมาลงทุนเดินรถโดยสารประจำทางสาย 9 เส้นทางวงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี นั้น
ขอเรียนว่าขณะนี้มี บริษัท เอสบี ทรานสิท จำกัด ได้สนใจลงทุนเดินรถโดยจะนำรถโดยสารไฟฟ้า ปรับอากาศมาให้บริการ คาดว่าน่าจะให้บริการได้ช่วงประมาณ เดือนธันวาคม 2563  (รอเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจำจังหวัดในเดือนตุลาคม 2563)
ดังนั้นจังหวัดสระบุรี ก็จะเป็นจังหวัดชุดแรกที่นำรถไฟฟ้ามาให้บริการเช่นเดียวกัน (ม้านอกสายตาแต่พยายามจึงทำได้) จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ และให้การสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

ด้วยความขอบคุณ
นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

- 26/04/2021
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ