ขนส่งจังหวัดสระบุรี ตั้งด่านตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และตรวจรถควันดำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวนุชกร สายแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง จัดชุดผู้ตรวจการขนส่งตรวจสอบยานพาหนะ ตรวจรถควันดำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสูงเกินมาตรฐาน (PM 2.5)  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี

- 19/12/2023
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ