สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ประธานกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 พร้อมคณะ

- 20/07/2023
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ